Kodek karny art.157paragraf 2

site
Polish Boxing Club

Temat: rozmowy w tłoku %)
156 § 1 lub w art. 157 § 1,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.§ 2. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawcapodlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.§ 3. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest śmierć człowieka, sprawcapodlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Art. 159. Kto, biorąc udział w bójce...
Źródło: fbb.pl/index.php?showtopic=30020Temat: Jak (nie) należy zachowywać się na koncercie?
Pokaż mi artykuł prawny gdzie jest to dokładnie napisane Swego czasu byłam w sytuacji, kiedy musiałam zainteresować się konsekwencjami za pobicie i siedziałam nieco w paragrafach. Pobicie (art. 158 kk) w rozumieniu prawa karnego jest to napaść fizyczna co najmniej dwóch osób na jedną, przy czym strona atakująca zawsze posiada przewagę liczebną. Podobnie jak bójka, pobicie również zawiera poważny ładunek przemocy stwarzający ... pokrzywdzonemu, lecz także ten, kto w trakcie pobicia zachęca innych do walki lecz sam czynnie w nim nie uczestniczy. Art. 158. § 1. Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3....
Źródło: pfsi.pl/viewtopic.php?t=837


Temat: Żubryd
Tak na szybko, aby wyjaśnic w kwestii jawnosci/tajności: kodeks postępowania karnego: art.108 /przebieg narady jets tajny/, art.156, par.1 i par.4 /dostęp do akt sprawy/, art.157, par.2 /wyłączenie jawnosci/, art.184, par.1 /tożsamośc świadka/, art.359, 360, 361 /jawnośc rozprawy/, art.364, 418, 418a /ogłoszenie wyroku/, art. 423 /uzasadnienie wyroku/ + art.100, par.5 /to chyba najważniejsze w tut. okolicznościach/ Pozdrawiam. /przepraszam za "par." - dziś coś...
Źródło: 321gory.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=7594


Temat: Zagrożenie określone w art. 156 kk a czasokres obrażeń
za udział w bójce lub pobiciu z art. 158 [img] 1 kk " ponosi każdy, kto umyślnie bierze w niej w jakikolwiek sposób udział (...) niezależnie od tego, czy jego osobisty ... poniesie wówczas odpowiedzialność za art. 158 § 1 kk i art. 157 § 1 kk w zw. z art.l 11 § 2 kk. no bo sami przyznajcie - godne to i...
Źródło: kryminalistyka.fr.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=467


Temat: FINANSOWANIE METODY IN VITRO
"Art. 157a Kodeksu Karnego zakazuje niszczenia embrionów, co Sejm potwierdził ogromną większością głosów cztery lata temu." KK Art. 157. § 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej ... na jej wniosek. Jakoś nie mogę znaleźć 157a KK ani słowa embrion w całym KK. Sejm jest od ustanawiania prawa a nie od interpretacji prawa już ustanowionego.
Źródło: forum.dlapolski.pl/viewtopic.php?t=1465


Temat: kolizja drogowa
Po przedstawieniu zarzutu stałeś się stroną postępowania i masz prawo do przeglądania akt i sporządzania z nich odpisów. Stosuje się tu przepisy kodeksu postępowania karnego: Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Art. 38. § 1. Do czynności procesowych prowadzonych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia stosuje się odpowiednio także przepisy art. 95, 100 § 1 i 6 zdanie pierwsze, art. 105, 107, 108, 116-134, 136-142, 156 § 1-4, art. 157, 158, 160-166, 476 § 2 Kodeksu postępowania karnego, a gdy sąd orzeka jednoosobowo, również przepisy art. 109-114 i 115 § 1, § 2 zdanie pierwsze oraz § 3 Kodeksu postępowania karnego. Kodeks postępowania karnego Art. 156. § 1. Stronom, podmiotowi określonemu w art. 416, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta sprawy sądowej ... dokumentów z akt sprawy. Kserokopie takie można wydać odpłatnie, na wniosek, również innym stronom, podmiotowi określonemu w art. 416, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym. § 3. Prezes sądu może w razie uzasadnionej...
Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=11834


Temat: Jak się bronić?(krwawe foty)
Co zalatwilas z tym zwolnieniem chorobowym dla meza? Bo z pogotowiarskiego doswiadczenia-jesli niezdolnosc do pracy powyzej 7 dni to nie sprawa cywilna tylko KARNA i policja oraz prokuratura musi sie tym zajac z urzedu(z oskarzenia publicznego a nie prywatnego) „Inne” uszkodzenia ciała – przestępstwo z art. 157 kk. § 1. „Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.” http://prawoity.pl/wiadom...wo-z-art-157-kk
Źródło: rrclub.pl/forum/viewtopic.php?t=141


Temat: [Zamknięty]Wyzywałem, zgłosił mnie na policje.
Niemirofa do paki w wysyłam do osoby, która doprowadzi moją wiedzę do stanu zgodnego z faktycznym przestpstwa prywatnoskargowe mamy między innymi w art. 157 § 2 i 4 kk, art 212 kk, art. 216 kk i 217 kk - jeszcz kilka się pewnie znajdzie, ale na chwilę obecna nie pamiętam i już nie chce mi się szukać nie ma w tym lenistwa czy niechęci Policji - po prostu stosują się do kk, a że wśród policjantów czasem trafiają się obiboki, które usułują źle kwalifikować prawnie zdarzenia czy naciągać fakty, aby ratować ich statystykę...
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=439233


Temat: pobicie - co robić? ile żądać ??
... pomóc, bo zmusza ją do tego kodeks postępowania karnego: Art. 488. § 1. Policja na żądanie pokrzywdzonego przyjmuje ustną lub pisemną skargę i w razie potrzeby zabezpiecza dowody, po czym przesyła...
Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=365


Temat: Praca Policji Pogotowia i Straży
karze sprawca przestępstwa określonego w art. 174, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo. § 2. Wobec sprawcy przestępstwa określonego w art. 173 § 1 lub 2 sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, jeżeli sprawca dobrowolnie uchylił niebezpieczeństwo grożące życiu lub zdrowiu wielu osób. Art. 177. § 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Te czysto teoretyczne rozważania można by ewentualnie oprzeć na artykule 174 KK...ale...
Źródło: wieliczka24.info/viewtopic.php?t=396


Temat: [Zamknięty]Wyzywałem, zgłosił mnie na policje.
wyluzuj, wyzwiska są ścigane karnie, ale tylko i wyłącznie z oskarżenia prywatnego, Art. 216. § 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub ... się z oskarżenia prywatnego. natomiast, gdy biją się jedynie dwie osoby zastosowanie ma poniższy artykuł - w Twoim wypadku te pogrubione Art. 157. § 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, (wg tego, co tu napisali można lać ludzi, byle nie zostawiać śladu, a taki kwiatek jak groźby karalne - art. 190 kk - już ... sądzony na pdst. kodeksu postępowania w sprawach nieletnich, wyroki tego Sądu nie trafiają do Krajowego Rejestru Karnego i dopóki nie zostaniesz skazany prawomocnym wyrokiem po ukończeniu 17 roku życia będziesz miał...
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=439233


Temat: Rodzice separacja-rozwód co lepsze?
śmieszysz mnie - to o czym napisałem jest ściśle i precyzyjnie opisane w kodeksie karnym - dokładnie w niżej zacytowanym art. 157 par. 2 i 4 kk - gdyby był deko ... skarpetach, tudzież natrafić na różne inne atrakcje aha, nie zapomij pogadać o sferze moralnej z ojcem autora tematu Art. 157. § 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie ... następuje na jej wniosek. czy to powyżej jest nagięciem prawa, skoro jest ujęte w kk - niech każdy sam udzieli sobie odpowiedzi dodam, że nie jest ważne, ile osoba przebywa w...
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=546552


Temat: Kara cielesna- pomoc czy przeszkoda w wychowaniu?
rozstroju zdrowia (art. 157). Za takie czyny przewiduje karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Jeżeli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwa nie dłużej niż 7 dni,...
Źródło: wilkolak.fora.pl/a/a,635.html


Temat: Jazda bez prawka - parę pytań
lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli następstwem ... Z powództwo adhezyjnego (czyli jeszcze podczas procesu karnego) lub z powództwa cywilnego mozesz dostac wyrok, który nakaże zapłacic Tobie jednorazową sume pienięzne (w praktyce nawet kilkaset tysiący złotych dla pokrzywdzonego, poszkodowanego ... dla dzieciaków, które ukończyły 17-rok życia i mimo to mają ochotę na takie kombinację zacytuje dwa artykuły z kodeksu karnego do głębszego przemyślenia w zaciszu domu... Art. 272. Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Art. 273. Kto używa dokumentu określonego w art. 271...
Źródło: forum.gs500.pl/viewtopic.php?t=75


Temat: Manipulacje
najłatwiej "pokonac wroga" jego własna bronią A co jeśli chodzi o sektę, w której łamie się prawo, np. art. 207, albo art. 156 kodeksu karnego? Przyjmijmy, że istnieje sekta ludzi noszących palto. Ludzie nazywają ich paltonikami, a oni stosują wobec swoich wrogów techniki psychologiczne, których skutki podpadają pod art. 156 albo art. 157 kk ? Dla leniuchów: Art. 156. § 1. Kto ... podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Art. 157. § 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. ... a pokrzywdzonym jest osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na jej wniosek. Art. 160. § 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na...
Źródło: forumwns.lh.pl/viewtopic.php?t=5219


Temat: Manipulacje
A co jeśli chodzi o sektę, w której łamie się prawo, np. art. 207, albo art. 156 kodeksu karnego? Przyjmijmy, że istnieje sekta ludzi noszących palto. Ludzie nazywają ich paltonikami, a oni stosują wobec swoich wrogów techniki psychologiczne, których skutki podpadają pod art. 156 albo art. 157 kk ? Dla leniuchów: Art. 156. § 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w ... 3. § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Art. 157. § 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała ... przestępstwa określonego w § 3 następuje na jej wniosek. Art. 160. § 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do...
Źródło: forumwns.lh.pl/viewtopic.php?t=5219


Temat: Ustawy
Nowelizacja kodeksu karnego Art.1 Artykułu w brzmieniu następującym: Art. 158. § 1. Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na ... lat 10. Art. 159. Kto, biorąc udział w bójce lub pobiciu człowieka, używa broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Art. 197. § 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. § 2. Jeżeli sprawca, w sposób ... podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5. Zmienia się na: Art. 158. § 1. Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 4. § 2. Jeżeli następstwem bójki ... karze pozbawienia wolności od 8 lat do lat 12. Art. 159. Kto, biorąc udział w bójce lub pobiciu człowieka, używa broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu, podlega karze pozbawienia wolności od 2 lat do lat 8. Art. 197. § 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 5 do ... określonego w § 1-3 działa ze szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności od lat 10 do 25 lat. Art.2 Ustawa wchodzi w życie w momencie ogłoszenia i nie dotyczy spraw, odnośnie których trwają czynności prokuratorskie. UZasadnienie: Zbrodniarze czasem nie boją się kar, są dla nich za małe. Tak więc KK trzeba zaostrzyć. Za błędy jakie człowiek robi celowo trzeba płacić. Te błędy...
Źródło: epolityk.yoyo.pl/viewtopic.php?t=477


Temat: Potrącenie dwóch kobiet. proszę o poradę
Na podstawie Twojego opisu widzę tu co najmniej dwa przestępstwa: 1) Art. 177. § 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 2) Art. 157. § 1. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, § 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności ... wpływ to czy panie pokrzywdzone będą do Ciebie żywić urazę. Tak zwane pojednanie się ze sprawcą i jego działania w celu naprawienia szkody są okolicznościami bardzo łagodzącymi. Kodeks karny widzi to tak: Art. 53. § 2. Wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, [...] rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia ... pod uwagę pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą albo ugodę pomiędzy nimi osiągniętą w postępowaniu przed sądem lub prokuratorem. Art. 60. § 2. Sąd może również zastosować nadzwyczajne złagodzenie...
Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=5249


Temat: Co grozi za holowanie bez kat "E"
Dobra, żeby uciąć tę debatę i absolutnie nie mówię tego do przedmówcy, ale tak ogólnie. Miałem tego nie robić, ale widzę, że inaczej się nie da: Kodeks drogowy paragraf 130a. 2 ... przewidzianych za prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień reguluje to kodeks wykroczeń, a konkretnie: Zgodnie z art. 95 kodeksu wykroczeń „Kto prowadzi na drodze publicznej pojazd, nie mając przy sobie wymaganych dokumentów, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany”. Zgodnie z art. 96 par. 1 pkt 2 kodeksu wykroczeń „Właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który dopuszcza do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej osobę nie mającą wymaganych uprawnień podlega karze grzywny”. W przypadku spowodowania wypadku zastosowanie będzie miał art. 177 par. 1 kodeksu karnego, który przewiduje, iż „Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady ... (art. 157 par. 1 kk ), podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Zgodnie z art. 177 par. 2 kodeksu karnego, jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby ... faktu, że nastąpił wypadek. Brak ustaleń w tym zakresie powoduje, że mamy do czynienia z dekompletacją znamion przestepstwa z art. 177 i w konsekwencji z niemożnością przypisania go sprawcy.” ( M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas „Odpowiedzialność za spowodowanie wypadku komunikacyjnego w świetle regulacji nowego kodeksu karnego z 1997 r., cz. I” publikacja . Palestra 1999/1-2/19). Kwestią budzącą wątpliwości w doktrynie prawa jest sytuacja, ... sytuacji zachodzi przypadek idealnego zbiegu występku z art. 157 par 2 kodeksu karnego oraz wykroczenia z art. 86 kodeksu wykroczeń (A. Marek „Odpowiedzialność karna za spowodowanie "lekkich" uszkodzeń ciała przez sprawcę ... na okres do siedmiu dni, nie jest w przestępstwem, a może stanowić tylko wykroczeniem ( L.K. Paprzycki „Za co i kiedy odpowiada sprawca” publikacja Rzeczpospolita. 1999/3/26). W art. 86 par. 1...
Źródło: forum.karawaning.pl/viewtopic.php?t=5452All right reserved.
© Polish Boxing Club